Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 18-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25/07/2017 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 3-7-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07/07/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ»

Κάλυμνος, 27-6-2017


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ». Τιμή εκκίνησης 1000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 12-6-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22/06/2017 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: