Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19-9-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση του έργου «Παραλιακή οδός Βουβάλη».
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Πέρο Γεωργίου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 5-8-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την με αρ. 44/2019 διαταγή πληρωμής της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Νικόλαο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 22-7-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26/07/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 3η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας πρακτορείου.
3. Τροποποίηση της με αρ. 48/2019 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.

Ο Πρόεδρος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 15-7-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/07/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Μαρία.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τσέρου Μαρία
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Εργά Μιχαήλ.
4. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής