Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 11-09-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και την Εγκύκλιο 577/2023 του ΥΠΕΣ με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αιτήματος κ.Πανάτου Βαγγέλη.
 2. Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαρτίνο Γεώργιο για τοποθέτηση εκδοτηρίου εισιτηρίων.
 4. Ψηφίσεις δαπανών
 5. Εξειδίκευση πιστώσεων.

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 22-06-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Εξέταση αιτήματος αθλητικού συλλόγου ¨ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ”.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαμουζέλο Γεώργιο.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καμπουράκη Θέμελη-Αυγουστίνο Εμμανουήλ Ο.Ε.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σέμπρου Φουκαίνα για την τοποθέτηση μέσα στην αίθουσα αναμονής επιβατών της εξωτερικής αποβάθρας, αυτόματου πωλητή αναψυκτικών και νερού.
 5. Διαπίστωση αδυναμίας για την εκτέλεση της υπηρεσίας «καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου» και ανάθεση σε ιδιώτη.
 6. Μετακίνηση Προέδρου.

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                     Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 25-05-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση 1ης αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2023 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
 2. Εξέταση αιτήματος κα Μηλάτου Πετράντας.
 3. Εξέταση αιτήματος κα Συνδαγγέλου Νομικής
 4. Εξέταση αιτήματος κ. Καμπούρη Βασιλείου.
 5. Τροποποίηση  της με αρ. 76/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.
 6. Παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση εκδηλώσεων  Π.Ε. Καλύμνου
 7. Ψηφίσεις δαπανών.
 8. Εξειδίκευση πιστώσεων

                                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                                      Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 05 -04-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με το ηρώο Μιαούλη.
 2. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Πάσχα.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Μπαϊράμη Ειρήνη.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ξυλουρά Νομική.
 6. Εξέταση αιτήματος κα Σέμπρου Φουκαίνας.
 7. Εξειδίκευση πιστώσεων
 8. Ψηφίσεις δαπανών.

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                       Μπούκης Μιχαήλ

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 20 -03-2023 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 «Μέτρα αποφυγής της διάδοσης του COVID- 19» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
  2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τσουλφά Σταμάτιο.
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ρούσσο Αναστάσιο.
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σεργίου Γεώργιο
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κ. Βεζυροπούλου Σεβαστή.
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Ραφαήλ
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσάρη Ιωάννη
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκανδαλιάρη Εμμανουήλ.
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
 8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης παραπάνω χώρου στην κα Τρικοίλη Άννα.
 9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στους Ν. Μάρθας & Ν. Μακρυλλός Ο.Ε.
 10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στον κ. Κουτούζη Στέφανο.
 11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Βούρο Γεώργιο.
 12. Εξέταση αιτήματος Βούρου Γεωργίου για τοποθέτηση σκιαδιών.
 13. Εξειδίκευση πιστώσεων
 14. Ψηφίσεις δαπανών.

 

                                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                                                         Μπούκης Μιχαήλ