Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 21-11-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26/11/2019 και ώρα 10:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Τρουμουλιάρη Καλοτίνα.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στoν κ. Πασχάλη Μάμμα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος έργου στην κα Σαρούκου Στυλιανή.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μπούκης