Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Κάλυμνος, 21-8-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Επανεξέταση της με αρ. 104/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται για την αποφυγή καταβολής τόκων.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής