Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 15-3-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/03/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Μεταφορά χρημάτων των λογαριασμών του Δ.Λ.Τ.Κ. από την ALPHA BANK στην EUROBANK.
2. Ανάκληση της με αρ. 103/2018 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Κ.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στην κα Τσατάλα Ανθούλα.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μεϊμάρη Ισίδωρο.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παπαχατζή Νικόλαο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Ραφαήλ.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Παζάκο Νικόλαο.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τσουλφά Σταμάτιο.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Βεζυροπούλου Σεβαστή.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κουμπάρο Ευάγγελο.
11. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τρικοίλη Ιωάννη.
12. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Βαρβαρή-Καστελοριζιού Στυλιανή.
13. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ψαρομμάτη Γεώργιο.
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Σαρούκου Στέλλα.
15. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Κοσσάρη Καλλιόπη.
16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καμπουράκη Θέμελη-Αυγουστίνο Εμμανουήλ Ο.Ε.
17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαμουζέλο Γεώργιο.
18. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
19. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην Μαρουσώ Καρύπη & ΣΙΑ ΟΕ.
20. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καλιδώνη Πανορμίτη.
21. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Θέμελη.
22. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Λαμπρινό Θεόφιλο.
23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σακελλάριο.
24. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Παπαμιχαήλ Νίκη.
25. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Gianfermi Laura.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής