Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-3-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12/03/2020 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση σε δίκη.
Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2020.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται για το πρώτο θέμα στο ότι η δίκη έχει ορισθεί σε λίγες μέρες και για το δεύτερο θέμα στο ότι πρέπει να παρθούν άμεσες αποφάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος των επικίνδυνων για βύθιση σκαφών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ