Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24-12-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/12/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Απαλλαγή υπολόγου Πάγιας Προκαταβολής για το 2019.
Αποδέσμευση Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
Ορισμός ταμειακής διαχείρισης του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έτος 2020.

Ο Αντιπρόεδρος

Γιαννικουρής Νικήτας