Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 5-8-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/08/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την με αρ. 44/2019 διαταγή πληρωμής της εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σκυλλά Νικόλαο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην ΚΟΣΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕ.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής