Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου - Έκτακτο

Κάλυμνος, 25-6-2019


Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 26/06/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2019 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.


Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται λόγω καταληκτικής ημερομηνίας.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής