Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 10-5-2019

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/05/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος Τριανταφύλλου Άννας.
2. Λήψη απόφασης για ανάκληση άδειας ναυτικού πράκτορα, λόγω οφειλών στο Δ.Λ.Τ.Καλύμνου.
3. Λήψη απόφασης για εναρμόνιση-υιοθέτηση της γνωμοδότησης του ΣΑΠΕ Καλύμνου.
4. Παράταση σύμβασης για τον καθαρισμό βυθού λιμένα Καλύμνου.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Κουτελλά Πετρούλα.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Ν. Μάρθας & Ν. Μακρυλλός Ο.Ε.
9. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Τεζάρη Γεώργιο.
10. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κούρβα Παναγιώτη.
11. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής