Πρόσκληση σύγκλησης ΔΣ

Κάλυμνος, 26-10-2017


Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Έγκριση κατασκευής στεγάστρου αίθουσας αναμονής επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου.
3. Παραλαβή μελέτης και τρόπος εκτέλεσης για την προμήθεια ενός υπολογιστή και ενός πολυμηχανήματος για το γραφείο του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής