Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 1-8-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 05/08/2016 και ώρα 12:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης πρ/σμού εσόδων Β΄ τριμήνου 2016 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός