Μέλη του ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μπούκης Μιχαήλ. Δημοτικός Σύμβουλος. Επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης - Πρόεδρος

2. Γιαννικουρής Νικήτας. Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος

3. Κάτρης Μιχαήλ. Δημοτικός Σύμβουλος 

4. Τρουμουλιάρης Απόστολος. Δημοτικός Σύμβουλος 

5. Ψαρομπά Σεμίραμις. Δημοτικός Σύμβουλος 

6. Αλεξανδράκη Μαρία. Δημότης.

7. Ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής Καλύμνου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Σαρούκου Ειρήνη

2. Συνδάγγελου Νομική

3. Τρικοίλης Αναστάσιος

4. Ψαρομπά Ελένη

5. Ψαρομπάς Μιχαήλ