Ισολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Καλυμνίων - 31-12-2015