Ορισμός μελών στη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 18-3-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/03/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: