Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 18-3-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/03/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 16-2-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22/02/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη: