Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 24.06.2022
 

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ.Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 29-06-2022 και ώρα 19:30 με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά με τη νομιμοποίηση των στεγάστρων της ζώνης λιμένα.
  2. Εξέταση αίτησης Δημητρίου Βαλσαμίδη
  3. Εξέταση αίτησης της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε»
  4. Εξέταση αίτησης ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
  5. Εξειδίκευση πιστώσεων
  6. Ψηφίσεις δαπανών
  7. Αιτήσεις δημοτών

                                                                     Ο Πρόεδρος

                                                                      Μπούκης Μιχαήλ