Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 30.05.2022

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Παρασκευή 03-06-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 6756/04.02.2022(ΦΕΚ 430/05.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

    1. Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα».
  1. Λήψη απόφασης σκοπιμότητας για την ανάθεση σε ιδιώτη της υπηρεσίας «Καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου».
  2. Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων.
  3. Εξειδίκευση πιστώσεων
  4. Ψηφίσεις δαπανών
  5. Αιτήσεις δημοτών

 

 

                                                                               Ο Πρόεδρος

                                                                                  Μπούκης Μιχαήλ