Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση.

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 04-05-2022 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 6756/04.02.2022(ΦΕΚ 430/05.02.2022) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:
1. Παραλαβή οριστικής μελέτης λιμενικών έργων κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
2. Παραλαβή μελέτης Η/Μ κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
3. Παραλαβή συγκοινωνιακής μελέτης κατασκευής αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γκιουντιτσέ Φίλιππο.
5. Τροποποίηση της απόφασης παραχώρησης χρήσης της αίθουσας αναμονής επιβατών
6. Εξέταση αιτήσεως του Σωματείου Ιδιοκτητών Ραδιοταξί
7. Εξέταση αιτήσεως του Καμπούρη Βασιλείου
8. Έγκριση μετακίνησης Προέδρου για παρακολούθηση σεμιναρίου


Ο Πρόεδρος
Μπούκης Μιχαήλ