Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 19.10.2021

   

      Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης με υποχρεωτική χρήση μάσκας την Τετάρτη 20-10-2021 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου, σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 57069/2021 (ΦΕΚ 3899/Β ) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας» και την Εγκύκλιο 643/ 24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση θέσεων ελλιμενισμού ημερόπλοιων για την χειμερινή περίοδο.
  2. Ψηφίσεις δαπανών.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι ο κ. Πρόεδρος θα απουσιάσει εκτός Καλύμνου για αρκετές ημέρες και πρέπει άμεσα να γίνει η χωροθέτηση ελλιμενισμού ημερόπλοιων, όπως επίσης πρέπει να πληρωθούν κάποια τιμολόγια.

                                                                    Ο Πρόεδρος

                                                                       Μπούκης Μιχαήλ