Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 1-10-2020

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06/10/2020 και ώρα 20:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Κ, κεκλεισμένων των θηρών, με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ψήφιση σχεδίου πρ-σμού οικ. έτους 2021 του ΔΛΤ Καλύμνου.

Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ