Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-9-2020
Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ., κεκλεισμένων των θηρών, με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 5η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2020 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού χρήσης 2019.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα στον κ. Καλιδώνη Πανορμίτη.
4. Εξέταση αιτήματος ΑΝΕΜ.
5. Εξέταση αιτήματος κα Τριανταφύλλου Άννας.
6. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Μπούκης Μιχαήλ