Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 27-7-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31/07/2018 και ώρα 11:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. 4η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2018 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής