Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Κάλυμνος, 7-6-2018

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/06/2018 και ώρα 19:30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:


1. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την «Καθαριότητα Λιμενικών ζωνών της νήσου Καλύμνου».
2. Χορήγηση ειδικής παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
3. Έγκριση 4ου λογαριασμού του έργου «Ανάπλαση περιοχής από Ναυτικό Όμιλο έως Νέα Παραλία».
4. Ανάθεση διανομής αλληλογραφίας του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου σε εταιρεία ταχυμεταφορών και τρόπος εκτέλεσης αυτής.
5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κυπραίο Σπύρο.
7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Νικολάκη Ιωάννη.
8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Μαστροκούκο Ευστάθιο
9. Εξέταση αιτήματος κ. Καρβούνη Μιχάλη.
10. Ψηφίσεις δαπανών.
11. Έγκριση πρωτοκόλλων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών.


Ο Πρόεδρος

Νέστωρ Δ. Φρατζής