Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κάλυμνος, 24-3-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη  30/03/2017  και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με  τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.

2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Χατζηθεοδώρου Μιχαήλ.

3. Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.

4. Εξέταση αιτήματος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλύμνου.

5. 2η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

6. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

7. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

8. Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας  ιστών ηλεκτροφωτισμού.

9. Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ  Σ»

10. Ψηφίσεις δαπανών. 

      

 

                                                                         Ο      Πρόεδρος

 

                                                                  Σακελλάριος  Ηλ.  Τηλιακός

 

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική  συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί  την Πέμπτη  30/03/2017  και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με  τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.

2.      Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Χατζηθεοδώρου Μιχαήλ.

3.      Κατακύρωση συνοπτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου.

4.      Εξέταση αιτήματος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλύμνου.

5.      2η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

6.       Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

7.      Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας  ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

8.      Παραλαβή μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας  ιστών ηλεκτροφωτισμού.

9.      Κατάρτιση όρων πλειοδοτικού διαγωνισμού για την απομάκρυνση Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ  Σ»

10.  Ψηφίσεις δαπανών.

     

 

                                                                         Ο      Πρόεδρος

 

                                                                  Σακελλάριος  Ηλ.  Τηλιακός