Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 9-3-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 13/03/2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου και έργου στην κα Μανιά Καλοτίνα
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Δήμο Καλυμνίων.
3. Νέα χωροθέτηση αλιευτικού καταφυγίου Μελιτσάχα.
4. 2η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2017 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
5. Ψηφίσεις δαπανών.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός