Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 13-2-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/02/2017 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για παράταση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Έγκριση 4ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
3. Παραλαβή – έγκριση μελέτης και λήψη απόφασης για τρόπο εκτέλεσης για την «Καθαριότητα λιμένων Καλύμνου.
4. Αποδοχή έγκρισης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του Δήμου Καλυμνίων και του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου για το έργο «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
5. Αίτημα σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ».
6. Ψηφίσεις δαπανών.