Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 31-1-2017

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 07/02/2017 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για παράταση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Ζαΐρη Παύλο.
3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μουγιακού-Μακαρούνα Ουρανία
4. Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2017.
5. Έγκριση 4ου λογαριασμού του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
6. Τεκμηριωμένο αίτημα για την «Μελέτη προμήθειας υλικών βαφής – συντήρησης λιμένα Καλύμνου, διαγράμμισης – επισκευής στηθαίων πεζοδρομίων χερσαίας ζώνης λιμένα Καλύμνου, βαφής κτηρίου στέγασης λιμενικού ταμείου και δημόσιων τουαλετών χερσαίας ζώνης λιμένα Καλύμνου.
7. Τεκμηριωμένο αίτημα για την «Μελέτη καθαριότητας λιμένων Καλύμνου».
8. Τεκμηριωμένο αίτημα για την «Μελέτη προμήθειας αυτόματων ρευματοδοτών Μ.Τ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός