Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 5-12-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12/12/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. 7η Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2016 του Δ.Λ.Τ.Κ.
2. Κατάρτιση όρων για την παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών.
3. Κατάρτιση όρων και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας τροποποίηση ΣΑΛΕ Λιμένα Καλύμνου, λόγω πενταετούς αναθεωρήσεως.
4. Ψηφίσεις δαπανών.
5. Εξέταση αιτήματος Λυρά Σταματίου και Διονυσίου Ιωάννη.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός