Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 28-11-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα 28/11/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Χορήγηση ειδικής παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση αλιευτικού λιμένα Καλύμνου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στην άμεση ολοκλήρωση του έργου.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός