Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 25-11-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Εξέταση αιτήματος αναδόχου εταιρείας 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, για την παράταση του έργου «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στο ότι η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία λήγει στις 27/11/2016.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός