Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 17-10-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/10/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τo ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. 6η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2016 του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
2. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μώλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
3. Παραχώρηση χώρου στο Σωματείο Δυτών.
4. Εξέταση αιτήματος περιβαλλοντικής ομάδας 1ου Γυμνασίου.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός