Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 19-9-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 19/9/2016 και ώρα 19.30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Ανάθεση υπογραφής ενταλμάτων στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου.
2. Εξουσιοδότηση δικηγόρου για παράσταση ενώπιων δικαστηρίου για την υπόθεση ΜΕΤΡΟ.


Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται για το πρώτο θέμα στην ανάγκη υπογραφής ενταλμάτων και για το δεύτερο θέμα στην καταληκτική ημερομηνία της δικάσιμου για την υπόθεση ΜΕΤΡΟ.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός