Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 17-8-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 17/08/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

1. Αίτημα της 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΕ για παράταση των εργασιών ανέλκυσης – απομάκρυνσης ναυαγίου «LADY ANGEL».


Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. οφείλεται στην καταληκτική ημερομηνία της σύμβασης.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός