Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 11-8-2016
 
Προς: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 12/08/2016 και ώρα 12.30 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

1. Αίτημα Ιερού ναού Αγίου Νικολάου – Πόθιας Καλύμνου.
2. Αίτημα αγροτικού συνεταιρισμού θυμαρίσιου μελιού περιφ.
εν. Καλύμνου «ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ».

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για το πρώτο και για δεύτερο θέμα οφείλεται στην καταληκτική ημερομηνία των εκδηλώσεων των αιτούντων.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός