Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Μεγάλη Δευτέρα 25/04/2016 και ώρα 12.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις.
2. Ορισμός χώρου στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου και στο λιμένα Βαθύ, για τον ελλιμενισμό των κατασχεμένων.
3. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμών έργων του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.

Η έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. για το πρώτο και δεύτερο θέμα οφείλεται στην έναρξη της θερινής περιόδου και για το τρίτο θέμα προκειμένου να είναι έτοιμη η σύσταση της επιτροπής για την παραλαβή των φακέλων του προκηρυχθέντος έργου για τον προσήνεμο μόλο.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός