Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 15-4-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/04/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προσαρμογή υφιστάμενου προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου, λόγω τροποποίησης πλοίου σχεδιασμού».
2. Απευθείας ανάθεση του έργου «Στήριξη τμήματος Μελιτσάχας Καλύμνου».
3. Aπευθείας ανάθεση στην εταιρεία EASY-NET την υποστήριξη εφαρμογής λογισμικού του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
4. Ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για τον έλεγχο του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015.
5. Ψηφίσεις δαπανών.
6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός