Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του ΔΣ

Κάλυμνος, 6-4-2016

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.3463/2006, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/04/2016 και ώρα 19.00 στα γραφεία του Δ.Λ.Τ Καλύμνου με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου.
2. Ορισμός θέσης για πετρέλευση σκαφών.
3. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα Λιμενικών Ζωνών της νήσου Καλύμνου.
4. Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανέλκυση – απομάκρυνση ναυαγίου «LADY ANGEL».


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός