Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 25-04-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Συγκρότηση επιτροπής Ναυαγίων Νήσου Καλύμνου έτους 2024.
 2. 2.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Μαρία.
 3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Καστελοριζιού – Βαρβαρή Στυλιανή.
 4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Αλαχούζο Μιχαήλ.
 5. 5.Εξέταση αιτήματος κα Συνδάγγελου Νομικής.
 6. 6.Ψηφίσεις δαπανών.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τετάρτη 10-04-2024 και ώρα 17:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ. και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
 2. 2.Λήψη απόφασης για την έγκριση αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
 3. 3.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Τρικοίλη Ευδοκία.
 4. 4.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Κοσσάρη Σακελλάριο.
 5. 5.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Ξυλουρά Νομική.
 6. 6.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Μπαϊράμη Ειρήνη.
 7. 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Κουκουβά Ευαγγελίστρια.
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στην κα Κουτσουράη Νίκη.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στον κ. Μαστόρο Στέφανο.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην Ψέριμο στον κ. Πετράκη Δημήτρη.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Πέμπτη 21-03-2024 και ώρα 18:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Έγκριση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου.
 2. 2.Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έργο «Κατασκευή αποβάθρας Ο/Γ σκαφών εξωτερικά του λιμένα Καλύμνου».
 3. 3.Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων 2025-2028.
 4. 4.1η αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2024 του Δ.Λ.Τ.Κ.
 5. 5.Εξέταση αιτήματος κα Μηλάτου Ευαγγελίας.
 6. 6.Εξέταση αιτήματος κ. Κυπραίου Σπυρίδωνος.
 7. 7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καρανικόλα Πανορμίτη (MAESTRO)..
 8. 8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Σδρέγα Αναστάσιο.
 9. 9.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Καβουκλή Σωφρόνιο.
 10. 10.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στην κα Μίχα Καλοτίνα.
 11. 11.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κ. Γάτη Παντελή.
 12. 12.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καλόμοιρος-Χατζημιχάλης Ο.Ε. (HOMU).
 13. 13.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στους Καλόμοιρος-Χατζημιχάλης Ο.Ε. (MASTER GRILL).
 14. 14.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου απλής χρήσης για στάσιμο υπαίθριο εμπόριο στην κα Αλαχούζου Ιωάννα.

 

 

                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                         Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Δευτέρα 29-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023

με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. 1.Σύσταση σε σώμα του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου.
 2. 2.Ορισμός Επιτροπών του Δ.Λ.Τ. Καλύμνου έτους 2024.
 3. 3.Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών χερσαίας ζώνης Καλύμνου για το έτος 2024.
 4. 4.Ανάθεση της οικονομικής υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Κ. στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                        Τρικοίλης Αναστάσιος

Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε , σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010, σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ., που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δ.Λ. Ταμείου Καλύμνου την Τρίτη 16-01-2024 και ώρα 19:00, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 και την Εγκύκλιο 577/2023 του ΥΠΕΣ με το ακόλουθο θέμα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ) έτους 2024.

 

 

                                                                                       Ο Πρόεδρος

                                                                                           Μπούκης Μιχαήλ