Ορισμός μελών στη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου