Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα λιμενικών ζωνών νήσου Καλύμνου