Ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για διάλυση βυθισμένου σκάφους

Κάλυμνος, 6-8-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλύμνου προκειμένου να διαλύσει το εντός του λιμένα Καλύμνου , βυθισμένο σκάφος Θ/Γ LADY ANGEL, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που μπορεί να εκτελέσει την παραπάνω εργασία, να υποβάλλει έως τις 14/08/2015 και ώρα 14:00 στα γραφεία του, στο κτήριο της Σχολής Δυτών.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι του ενός, θα διενεργηθεί κλήρωση σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η υπηρεσία μας.


Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός