Διακήρυξη για την εκπόνηση της μελέτης "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ"