Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ.

Αφορά στη γεωτεχνική έρευνα με τίτλο "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΒΑΘΡΑΣ Ο/Γ ΣΚΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ".