Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης έργου και Ανακοίνωση Διενεργείας Κλήρωσης Μη.Μ.Ε.Δ για το έργο "Παραλιακή οδός Βουβάλη"

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό έγγραφο.