Διαγωνισμός για την καθαριότητα των λιμενικών ζωνών της νήσου Καλύμνου

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη - διακήρυξη