Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου ναυαγίων και επικίνδυνων πλοίων

Πατήστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη.