ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ»

Κάλυμνος, 27-6-2017


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Προκηρύσσει ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη υψηλότερη τιμή για την εκποίηση και απομάκρυνση εκτός λιμένα Καλύμνου του επικίνδυνου λόγω ακινησίας πλοίου Φ/Γ «ΠΑΥΛΟΣ Σ». Τιμή εκκίνησης 1000€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου στις 21-07-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 έως 12:00. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, να την καταθέσουν στην Γραμματεία του Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις 20/07/2017 και ώρα 15:00 μ.μ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τους όρους του διαγωνισμού από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου www.portofkalymnos.com και να παραλάβουν τη διακήρυξη κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08.00 – 15.00 από τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου (Άγιος Νικόλαος, Κτήριο Σχολής Δυτών, ΤΚ 85200)

Ο Πρόεδρος

Σακελλάριος Ηλ. Τηλιακός