Πρόσκληση για την ανάθεση της υπηρεσίας αναθεώρησης του ΣΑΛΕ – ΑΑΛΕ Λιμένα Καλύμνου

Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση.