Παραχώρηση απλής χρήσης χώρου της αίθουσας επιβατών στον κεντρικό λιμένα Καλύμνου

Πατήστε εδώ για να δείτε την περίληψη διακήρυξης.
Πατήστε εδώ για να δείτε τη διακήρυξη.